Geschiedenis van het bedrijf

De oorspronkelijke naam van de boerderij is ,,Hoyckemaheerd". De boerderij is vanaf 1800 tot 1998 in het bezit
van de familie Vegter geweest en sinds 1752 niet meer verkocht aan vreemden. In 1752 is de boerderij met een
vaste huur van 180 gulden (wordt tot op de dag van vandaag nog betaald), verkocht aan Pieter Arents en Geeske
Hendriks. Na de dood van Pieter Arents hertrouwt Geeske in 1771 met Willem Jans De Boer. Na het overlijden van
Geeske Hindriks hertrouwt Willem Jans met Pieterke Derks Uildersma, die na de dood van De Boer in 1800 op
haar beurt weer trouwt met Wolter Klaasens Vegter van Kantens. Wolter KLaassens Vegter wordt in 1853
opgevolgd door Klaas Wolters Vegter. Van 1878 tot 1901 is het de beurt aan Klaas Wolter Vegter. Vanaf 1933 zijn
Dienko Eltje Vegter en Frouwke Garmtje Smit eigenaar.
De bedrijfsgebouwen zijn tijdens de bevrijding op 20 april 1945 opgebrand. In 1948 wordt er nieuwe gebouwen
neergezet.
In 1967 betrekken Lambertus Huizing en Trijntje Scheltina Vegter de boerderij. Lambertus Huizing is afkomstig
uit Zuid-Barge (bij Emmen). Ze pachten het bedrijf van Dienko Eltje Vegter.
In 1993 wordt zoon Bert-Jan Huizing pachter van het bedrijf. In dat jaar vindt er ook een ruilverkaveling plaats,
waardoor het aantal percelen drastisch verminderd wordt.
In 1996 wordt er een werktuigenloods bij het bedijf geplaatst. Na het overlijden van zijn grootouders koopt
Bert-Jan het bedrijf in 1998 van zijn moeder T.S. Vegter en van zijn oom K.W. Vegter. Een koelschuur voor de
bewaring van aardappelen wordt er in 2002 bijgebouwd. In 2004 wordt het bedrijf met ca. 31 ha. vergroot door de
aankoop van 6 percelen grond nabij Lutjeriep in Leermens. De totale grootte komt hiermee op ca. 90 ha.
Boerderij die in 1916 gebouwd is door
de beroemde Lopster architect De
Leeuw Wieland, samen met T. van
Hoorn. In 1945 is deze boerderij
tijdens de bevrijding afgebrand.
Boerderij die in 1916 afgebroken is.

Huidig bedrijf, gebouwd in 1948
Luchtfoto (van Google Earth)