Kaartje van het bedrijf. Klik op de kaart voor een vergroting.
Nr. 51 (blauw) is het bedrijf in Zeerijp.
Rechtsboven zijn de percelen in Lutjeriep met rood ingetekend.
Algemeen:
Het bedrijf is gelegen aan de zuidkant van het Hoogeland in het Noord-Oosten van
Groningen. Het Hoogeland is vanouds een akkerbouwgebied met de teelt van
pootaaardappels als een van de belangrijkste teelten. Dit heeft te maken met de
zwaarte van de grond en de klimatologische omstandigheden. De zavelgrond (lichte
klei) is uitstekend geschikt om aardappels op te verbouwen. Omdat het gebied
relatief dicht bij zee ligt zijn er minder bladluizen aanwezig. Bladluizen brengen
virussen in pootgoed over, wat de kwaliteit drastisch kan aantasten.
Het bouwplan van het bedrijf ziet er in 2007 als
volgt uit, (voor meer info klik op het gewas):

38 ha. pootaardappelen
20 ha. wintertarwe
7 ha. brouwgerst
7 ha. suikerbieten
6 ha. wortelen
5 ha. uien
2 ha. braak
Wintertarwe
Perceel pootaardappelen
De gehele teeltadministratie wordt bijgehouden in het programma Comwaes van Agrovision. In het teeltseizoen
gaat dit met een pda, waar de gegevens direct na het spuiten of kunstmeststrooien ingevoerd worden.
Ook kan met de handcomputer via gps de oppervlakte van de percelen bepaald worden.

Voor wat betreft de aardappelen, wortels en uien is het bedrijf EurepGAP gecertificeerd.
Dit houdt in dat er aan allerlei strenge regels betreffende hygiŽne, administratie, registratie, procedures, enz.
voldaan moet worden.

Voor de granen is er het voedselveiligheidcertificaat GZP (zaden) en voor de suikerbieten het
voedselveiligheidscertificaat suikerbieten. Wat inhoud dat er ook aan verschillende eisen voldaan moet worden.
De bedrijfshygiŽneregels