Hier volgt info over de pootaardappelen. Tot die tijd foto's van het aardappelen rooien.