Hier volgt info over de teelt van tarwe. Tot die tijd foto's van het combinen.